Excel - From Zero to Hero

Chương trình Excel from Zero to Hero phù hợp với các bạn đang muốn tìm hiểu cơ bản về Excel, cũng là cơ hội cho các bạn đã làm việc nhiều trên Excel có thể biết thêm những kỹ năng cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Các ví dụ trong các video là các tình huống thực tế mà mình trong nhiều năm làm việc với rất nhiều doanh nghiệp cũng như tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để tổng hợp lại. Mình đảm bảo các kiến thức này là thực chiến nhất và phù hợp nhất với tất cả mọi người!


Excel - From Zero to Hero

Phần 1: Làm quen với Excel

Đây là phần đưa các bạn về với các khái niệm cơ bản nhất của Excel như worksheet, workbook, cell...các đối tượng cơ bản này, đa phần các bạn đã sử dụng nhiều, tuy nhiên hệ thống nó lại và quen thuộc với các tính năng của nó (cộng một số tính năng ẩn ít người biết đến) sẽ giúp trong các chương trình Excel trung cấp và nâng cao sau này (lập trình VBA là lập trình hướng đối tượng)

Uplevel.vn

Copyright 2020 Uplevel.vn