Category Archives for Excel – From Zero to Hero

Bài 61: Nguyên tắc thiết kế báo cáo trong Excel (P2)

Các cấu trúc báo cáo excel theo điều kiện, một số lưu ý khi thiết kế báo cáo Excel.

Bài 60: Nguyên tắc thiết kế báo cáo trong Excel (P1)

Các nguyên tắc thiết kế file làm việc của Excel, và kinh nghiệm về sử dụng màu sắc trong file làm việc Excel.

Bài 59: Biểu đồ Mini (Sparklines Chart)

Các kiểu biểu đồ mini dùng trong các báo cáo phân tích

Insert Video

Bài 58: Các loại biểu đồ hình tròn

Các loại biểu đồ hình tròn: Pie chart, Sunburst chart và Doughnut chart, và cách sử dụng để phân tích dữ liệu trong từng trường hợp.

Bài 57: Biểu đồ dạng cây (Tree Map)

Biều đồ dạng cây để hiển thị phân bố dữ liệu theo thứ tự từ lớn đến nhỏ

Bài 56: Biểu đồ tần số (Histogram Chart)

Phân tích sự phân bố dữ liệu với Histogram Chart

Bài 55: Biểu đồ Pareto và quy luật 80/20

Ứng dụng Excel vào quản lý hiệu quả hoạt động của tổ chức với Biểu đồ Pareto và quy luật 80/20

Bài 54: Chèn nhiều hình dạng biểu đồ

Cách để chèn nhiều định dạng biểu đồ và một tính năng ẩn mà rất ít người biết.

Bài 53: Tạo biểu đồ so sánh trong Excel

Bạn đã biết tạo biểu đồ so sánh cập nhật dữ liệu tự động chưa? Hãy tham khảo cách sau đây nhé!

Bài 52: 3 cách chèn thêm dữ liệu vào biểu đồ

Có nhiều cách chèn thêm dữ liệu vào biểu đồ có sẵn, sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau!

1 2 3 7