Excel - From Zero to Hero

Tổng quan về các thành phần của một Workbook Excel!

Cùng nhau tìm hiểu những tính năng ẩn đằng sau những giao diện hiển thị của Excel nhé!

Cùng một công việc nhập liệu, tại sao có người nhập nhanh, có người "lọ mọ" cả ngày


Tax for beginners

Blog

Uplevel.vnExcel - From Zero to HeroTax for beginnersThủ thuật ExcelHàm ExcelBiểu đồ ExcelUplevel.vnCopyright 2020 Uplevel.vn


Thủ thuật Excel

Ứng dụng Sumifs và Datepicker để làm báo cáo doanh thu một cách chuyên nghiệp!

Sau đây là 5 Bí mật giúp bạn tăng tốc công việc nếu sử dụng Excel Table để quản lý dữ liệu!


Hàm Excel

Hãy cùng khám phá các cách sử dụng Vlookup khác nhau và comment xem bạn thích cách nào


Biểu đồ Excel

Hãy cùng tạo biểu đồ thể hiện tiến độ hoàn thành công việc của bạn và trải nghiệm


Uplevel.vn

Copyright 2020 Uplevel.vn