All posts by admin

Bài 3: Nhập dữ liệu

Cùng một công việc nhập liệu, tại sao có người nhập nhanh, có người "lọ mọ" cả ngày chưa xong. Hãy tìm hiểu nhé! (có nhiều tips hay lắm)

Bài 2: Ribbon và Quick Access Toolbar

Cùng nhau tìm hiểu những tính năng ẩn đằng sau những giao diện hiển thị của Excel nhé!

Bài 1: Excel workbook & cell

Tổng quan về các thành phần của một Workbook Excel!

Biểu đồ tiến độ

Hãy cùng tạo biểu đồ thể hiện tiến độ hoàn thành công việc của bạn và trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời của Excel.

3 “Sắc hoa” Vlookup

Hãy cùng khám phá các cách sử dụng Vlookup khác nhau và comment xem bạn thích cách nào nhất nhé!

5 Bí mật của Excel Table

Sau đây là 5 Bí mật giúp bạn tăng tốc công việc nếu sử dụng Excel Table để quản lý dữ liệu!

1 5 6 7