Uplevel.vn

NÂNG TẦM VÓC SÁNG TƯƠNG LAI

Website kiến thức về kế toán-tài chính cá nhân

''Learn together, success together"

Tham gia cộng đồng của chúng tôi!

Cộng đồng Excel Uplevel


Các thành viên trong cộng đồng sẽ giúp các bạn giao lưu, học tập và hỏi đáp các vấn đề gặp phải trong lúc "vật lộn" với các bảng tính Excel.

Cộng đồng IFRS 

Uplevel


IFRS là "ngôn ngữ" để doanh nghiệp "giao tiếp" với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên việc áp dụng IFRS có nhiều khó khăn vì sự phức tạp và rào cản ngôn ngữ. Cùng gặp gỡ và chia sẻ với cộng đồng IFRS.

Cộng đồng Blockchain


Blockchain được đánh giá là công nghệ của thập niên sắp tới. Hiểu biết về công nghệ này là chìa khóa mở ra cơ hội đột phá về tài chính cá nhân.